Saturday, September 2, 2017

ಒಗಟುಗಳು -1

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗರಿಕೆ , ನಡುವೆ ಕುಡಿಕೆ 
                                                         -ಕಣ್ಣು 

ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಮರದಲ್ಲಿ , ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು ಕಾಯಿ

                                                                                    -ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು

ಕರಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ , ಹಾಕುವ ಹಾಸಿಗೆ , ತೆಗೆಯುವ ಹಾಸಿಗೆ
                                                                                              -ಕಾವಲಿ ದೋಸೆ

No comments:

Post a Comment