Wednesday, September 20, 2017

ಒಗಟುಗಳು

ಅಕ್ಕ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸರಸರನೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ  ಬರ್ತಾಳೆ ..
                                                              -ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದುವುದು 

No comments:

Post a Comment