Wednesday, September 13, 2017

ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ವೆಸ್ಟ್.

ಟೀಚರ್:ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲು 25 ಜನರು6 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ.ಹಾಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು 30 ಜನರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ?
ಗುಗ್ಗು:ಕಟ್ಟಿದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು?ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ವೆಸ್ಟ್.....😀😁😂

No comments:

Post a Comment