Monday, September 18, 2017

ಒಗಟುಗಳು

ಕಚ್ಚಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚುವುದು ! ಕಚ್ಚಲ್ಲ , ಹಾವಲ್ಲ , ಚೇಳಲ್ಲ
                                                                                  -ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ

 ಹೋಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಎರಡು , ಎರಡೂ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬರಲಾರವು
                                                                                                   -ಸಿರಿತನ - ಬಡತನ , ಪ್ರಾಣ ಮಾನ

ಊರುಂಟು ಜನರಿಲ್ಲ ! ನದಿಯುಂಟು ನೀರಿಲ್ಲ ! ರಸ್ತೆಯುಂಟು ವಾಹನವಿಲ್ಲ ! ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ಯಾರು?
                                                                                                                               - ಭೂಪಟ
ಹೋದ ನೆಂಟ ಬಂದ ನೆಂಟ ! ಬಂದ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
                                                                    - ನೆರಳು 

No comments:

Post a Comment