Wednesday, September 20, 2017

ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ

ಗುಂಡನ ಹೆಂಡತಿ: ರೀ ನಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ?
ಗುಂಡ: ಅರೆ , ನಂಗೂ ನಿನ್ನೆಅದೇ  ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮಾರೈತಿ! ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ರು !😀😁😂😃😄😜😅

No comments:

Post a Comment