Tuesday, September 19, 2017

ಯಾವ ಊರು

ಸರ್ದಾರ್  - ಯಾವ  ಊರು  ನಿಮ್ಮದು  ?

ಗುಂಡ  - ನಂದ ? ಇಲ್ಲೇ  ಬೆಂಗಳೂರು  ಹತ್ರ  ಮಂಗಳೂರು .ನಿಮ್ಮದು  ?
ಸರ್ದಾರ್  - ನಂದು  ಇಲ್ಲೇ , ಯೆಲಹಂಕ  ಪಕ್ಕ  ಶ್ರೀಲಂಕಾ ..:-😀😁😂😃😄😇😆😅

No comments:

Post a Comment