Saturday, September 2, 2017

ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ ವಾಣಿ

"ನಿರ್ಮಲ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸು, ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳು, ಅನ್ಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬೇಡ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರು. ಆದರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿದೇಳು" ..
                                                                                                  -ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ


No comments:

Post a Comment