Wednesday, September 6, 2017

ಒಗಟುಗಳು :-

ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದರೆ ಹಿಡಿ ತುಂಬಾ ! ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ
                                                                               -ದೀಪ

ಹಾರಿದರೆ ಹನುಮಂತ , ಕೂಗಿದರೆ ರಾವಣ , ಕುಳಿತರೆ ಮುನಿರಾಮ
                                                                                                     -ಕಪ್ಪೆ

ಚಿಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಚಕ್ಕೆ ತುಂಬಿವೆ
                                            -ಹಲ್ಲು

ಸತ್ತವನೇ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ 
                                                                         -ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು

ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ , ಚಿನ್ನದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ , ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದರೆ ಮುನ್ನೂರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 
                                                                                                                  -ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗರಿಕೆ , ನಡುವೆ ಕುಡಿಕೆ 
                                                     -ಕಣ್ಣು

No comments:

Post a Comment