Wednesday, September 27, 2017

ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತು,

🌸ಉತ್ಸಾಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ವೈಫ‌ಲ್ಯಗಳ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದೇ ಯಶಸ್ಸು.🌸

🌻ಸತ್ಯ ಸೂರ್ಯನಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮರೆಮಾಚಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಖರತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.🌼

No comments:

Post a Comment