Thursday, September 14, 2017

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ

ಗುಗ್ಗು:ಪಕ್ದಮನೆ ಗೀತಾನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಕಣೋ...
ಜಗ್ಗು:ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ...
ಗುಗ್ಗು:ಗೀತಾ ನಿಂಗೊಂದು ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂದೆ,ಅದ್ಕೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡಿದ್ಲು...!😀😁😂😃😜😇😅😆

No comments:

Post a Comment